Disclaimer

Aansprakelijkheid

Miller heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin gegeven informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn.

Merken  

Alle merken op deze site zijn ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm voor zover niet anders aangegeven eigendom van Miller of van de rechthebbende. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miller of van de rechthebbende. U kunt informatie op deze internetsite wel afdrukken voor eigen persoonlijk gebruik.

Algemeen

De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door Miller eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Ten aanzien van bestellingen van producten in de online shop zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 

 

Alle prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen en exclusief eventuele verzendkosten en servicekosten.