Disclaimer

Aansprakelijkheid

Miller heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin gegeven informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Miller aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie en gegevens. Verder aanvaardt Miller geen aansprakelijkheid jegens degene die van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.

Deze website kan links bevatten die niet van Miller zijn. Miller is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsites.

Merken  

Alle merken op deze site zijn ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm voor zover niet anders aangegeven eigendom van Miller of van de rechthebbende. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miller of van de rechthebbende. U kunt informatie op deze internetsite wel afdrukken voor eigen persoonlijk gebruik.

Algemeen

De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door Miller eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Ten aanzien van bestellingen van producten in de online shop zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Alle prijzen op de website van Miller zijn in Euro's inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

 

 

Golla

https://www.millershop.eu/nl/product/golla-air-wristlet-deluxe-aqua-g1631

Golla Air Wristlet Deluxe Aqua - G1631

€ 39,90 € 24,25

Golla

https://www.millershop.eu/nl/product/golla-iphone-6-6s-slim-folder-cognac-g1849

Golla iPhone 6/6S Slim Folder Cognac - G1849

€ 34,90 € 27,90